I vår kalender ser när Båven Country Lodge redan är bokad, markerat i rött.